02 September 2011

Facts: Hospital Hazard In USA..

Rakyat Malaysia patut bersuyukur dengan kemudahana hospital yang ada di negara ni.....